Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

View on TV

Slike možete prikazati na TV-u koji je kompatibilan s mrežnom funkcijom tako da prenesete slike s ovog proizvoda, a da pri tome ne povezujete proizvod i TV kabelom. Ovisno o TV-u koji upotrebljavate, prije reprodukcije možda će biti potrebno provesti određene radnje na TV-u. Pojedinosti potražite u priručnicima s uputama za TV.

  1. Pritisnite na ovom proizvodu za ulazak u način reprodukcije.
  2. – [Edit/Copy] – [View on TV].