Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Media Info

Možete provjeriti vrijeme preostalo za snimanje i približnu količinu slobodnog i iskorištenog prostora medija za snimanje.

  1. - [Setup] – [Media Settings] – [Media Info].

Napomena

  • Budući da postoji područje datoteke za upravljanje, iskorišteni prostor ne prikazuje se kao 0% čak ni ako provedete [Format].