Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Download Music (HDR-CX330/PJ340)

Povezivanjem proizvoda s računalom na proizvod možete prenijeti glazbene datoteke s audio CD-a i sl.

  1. – [Setup] – [Playback Settings] – [Download Music].