Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Edit Device Name

Možete promijeniti naziv uređaja za Wi-Fi Direct itd.

  1. – [Setup] – [Connection] – [Edit Device Name].
  2. Odaberite okvir unosa, unesite naziv uređaja, a zatim odaberite .

Savjet

  • Za način unosa pogledajte “Kako upotrebljavati tipkovnicu”.