Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

SSID/PW Reset

Ovaj proizvod dijeli SSID/lozinku za [Send to Smartphone] i [Ctrl with Smartphone] s uređajem koji ima dopuštenje za povezivanje. Ako želite promijeniti uređaj kojem je dopušteno povezivanje s proizvodom, resetirajte SSID/lozinku sljedećim postupkom.

  1. – [Setup] – [Connection] – [SSID/PW Reset] – .

Napomena

  • Nakon što resetirate SSID/lozinku, morate ponovo postaviti pametni telefon.