Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Network Info Reset

Uz SSID/lozinku možete resetirati i podatke o pristupnoj točki i sl. Ako želite promijeniti pristupnu točku na koju treba izvršiti povezivanje, resetirajte podatke o vezi pomoću sljedećeg postupka.

  1. – [Setup] – [Connection] – [Network Info Reset].

Napomena

  • Nakon resetiranja podataka o vezi morate ponovno postaviti pametni telefon ili pristupnu točku.