Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

CTRL FOR HDMI

Kada spojite ovaj proizvod s TV-om koji je kompatibilan s opcijom BRAVIA Sync pomoću HDMI kabela, na proizvodu možete reproducirati filmove usmjeravajući daljinski upravljač za TV prema TV-u.

  1. – [Setup] – [Connection] – [CTRL FOR HDMI] – željena postavka.

Opisi stavki izbornika

On (zadana postavka):
upravlja proizvodom pomoću daljinskog upravljača za TV.
Off:
ne upravlja proizvodom pomoću daljinskog upravljača za TV.