Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Monitor Brightness

Možete prilagoditi svjetlinu LCD zaslona.

  1. – [Setup] – [General Settings] – [Monitor Brightness] – željena postavka.

Opisi stavki izbornika

Normal (zadana postavka):
uobičajena postavka (uobičajena svjetlina).
Bright:
odaberite kada LCD zaslon nije dovoljno svijetao. Ta prilagodba ni na koji način ne utječe na snimljene slike.