Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Initialize

Sve postavke vraćaju se na zadanu postavku.

  1. – [Setup] – [General Settings] – [Initialize] – .

Savjet

  • Zadržavaju se svi filmovi i fotografije čak i ako upotrebljavate tu funkciju.