Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Demo Mode

Kada je adapter za izmjeničnu struju (prodaje se zasebno) spojen u DC IN priključak proizvoda te ako tijekom određenog vremenskog razdoblja ne radite na proizvodu dok je postavljen u način snimanja filma ili način Event View, počinje reprodukcija pokaznog filma.

 1. – [Setup] – [General Settings] – [Demo Mode] – željena postavka.

Opisi stavki izbornika

On (zadana postavka):
odredite postavke za reprodukciju pokaznog filma.
Off:
pokazni film se ne pojavljuje.

Napomena

 • Prema zadanoj postavci zaštićeni pokazni film unaprijed je snimljen u zaslonu Event View. Ako izbrišete pokazni film, nećete ga moći vratiti (HDR-PJ340/PJ340E/PJ350E).
 • Film koji ste snimili bit će registriran kao pokazni film ako zadovoljava sve kriterije navedene u nastavku (HDR-PJ340/PJ340E/PJ350E).
  • Film je zaštićen.
  • Radi se o filmu koji je prvi snimljen.
  • Film je spremljen na unutarnjoj memoriji.
  • Film je spremljen u AVCHD formatu.
 • Dok rukujete proizvodom, pokazna reprodukcija bit će odgođena.