Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Vrijeme punjenja

Približno vrijeme (minute) potrebno za potpuno punjenje potpuno ispražnjenog kompleta baterija.

Kada upotrebljavate adapter za izmjeničnu struju

NP-FV50 (priloženo):
165 min
NP-FV70:
260 min
NP-FV100:
420 min

Kada upotrebljavate računalo

NP-FV50 (priloženo):
305 min
NP-FV70:
555 min
NP-FV100:
930 min

Savjet

  • Vrijeme punjenja navedeno u gornjoj tablici izmjereno je prilikom punjenja proizvoda na temperaturi od 25°C. Preporučujemo da bateriju punite unutar raspona temperature od 10°C do 30°C.
  • Vrijeme punjenja izmjereno je bez upotrebe pomoćnog kabela za USB vezu.