Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Očekivano vrijeme snimanja sa svakim kompletom baterija

Približno vrijeme snimanja sa svakim kompletom baterija prikazano je u nastavku.

Vrijeme kontinuiranog snimanja

NP-FV50 (priloženo):
180 min.
NP-FV70:
375 min
NP-FV100:
745 min

Vrijeme uobičajenog snimanja

NP-FV50 (priloženo):
90 min
NP-FV70:
185 min
NP-FV100:
370 min

Savjet

  • Svako vrijeme snimanja izmjereno je uz sljedeće postavke.
    • [REC Mode] postavljeno je na [Standard ]
    • [Dual Video REC] postavljeno je na [On]
  • Vrijeme uobičajenog snimanja prikazuje vrijeme kada ponavljate pokretanje/zaustavljanje snimanja, prebacujete [Shooting Mode] i zumirate.
  • Vrijeme je izmjereno prilikom upotrebe proizvoda na 25˚C. Preporučuje se 10˚C do 30˚C.
  • Vrijeme snimanja i reprodukcije bit će kraće ovisno o uvjetima u kojima upotrebljavate proizvod, na primjer ako ga upotrebljavate pri niskim temperaturama.