Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Očekivano vrijeme reprodukcije sa svakim kompletom baterija

Približno vrijeme reprodukcije sa svakim kompletom baterija prikazano je u nastavku.

HDR-CX330/CX330E

NP-FV50 (priloženo):
280 min.
NP-FV70:
565 min
NP-FV100:
1,120 min

HDR-PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

NP-FV50 (priloženo):
240 min
NP-FV70:
490 min
NP-FV100:
980 min