Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Očekivani broj fotografija koje je moguće snimiti

Očekivani broj slika koje možete spremiti na unutarnjoj memoriji prikazan je u nastavku.

Možete snimiti najviše 40.000 MP4 filmova i fotografija zajedno.