Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Postavke izbornika automatski su se promijenile.

  • Dok je uključena funkcija Intelligent Auto, neke postavke izbornika vezane uz kvalitetu slike promijenit će se automatski.
  • Sljedeće stavke izbornika vraćaju se na zadane postavke kada prebacite između načina snimanja filmova, snimanja fotografija i reprodukcije.
    • [Fader]
    • [Self-Timer]