Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Klepetavi zvuk čuje se kad se proizvod protrese.

  • Ako se zvuk ne čuje kad je proizvod uključen i postavljen u način snimanja filma ili fotografija, zvuk proizvodi pokretanje unutarnjih objektiva. Ne radi se o kvaru.