Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Žaruljica POWER/CHG (punjenje) treperi dok se puni komplet baterija.

  • Kad se baterija puni preko ugrađenog USB kabela, isključite ugrađeni USB kabel i ponovno ga spojite.
  • Ako je temperatura kompleta baterija previsoka ili preniska, moguće je da se neće puniti.
  • Ispravno spojite napunjeni komplet baterija s proizvodom. Ako je problem i dalje prisutan, isključite adapter izmjenične struje iz zidne utičnice i kontaktirajte svog prodavača proizvoda tvrtke Sony. Možda je oštećen komplet baterija.