Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Preostala napunjenost baterije nije točno prikazana.

  • Temperatura okoline je previsoka ili preniska. Ne radi se o kvaru.
  • Komplet baterija nije dovoljno napunjen. Ponovo u potpunosti napunite baterije. Ako je problem i dalje prisutan, zamijenite komplet baterija novim.
  • Prikazana preostala napunjenost baterije možda se neće ispravno prikazati ovisno o okruženju u kojemu se upotrebljava proizvod.