Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Komplet baterija brzo se prazni.

  • Temperatura okoline je previsoka ili preniska. Ne radi se o kvaru.
  • Komplet baterija nije dovoljno napunjen. Ponovo u potpunosti napunite baterije. Ako je problem i dalje prisutan, zamijenite komplet baterija novim.