Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Gumbi se ne pojavljuju na LCD zaslonu.

  • Upotrijebite višestruki birač.