Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Pritiskom na START/STOP ili PHOTO ne snimaju se slike.

  • Prikazan je zaslon reprodukcije. Zaustavite reprodukciju i odaberite – [Shooting Mode] – [Movie] ili [Photo].
  • Proizvod snima sliku koju ste upravo uslikali na medij za snimanje. Ne možete napraviti novo snimanje u ovom periodu.
  • Medij za snimanje je pun. Izbrišite nepotrebne slike.
  • Ukupni broj filmskih prizora ili slika prekoračuje kapacitet snimanja proizvoda. Izbrišite nepotrebne slike.