Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Stvarno vrijeme snimanja za filmove je kraće nego očekivano vrijeme snimanja medija za snimanje.

  • Ovisno o uvjetima snimanja, vrijeme dostupno za snimanje može biti kraće, npr. kada snimate objekt koji se brzo kreće i sl.