Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Proizvod prestaje snimati.

  • Ako na proizvod djeluju vibracije, snimanje će se prekinuti.