Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Automatski fokus ne radi.

  • Postavite [Focus] na [Auto].
  • Ako automatski fokus ne uhvati objekt, prilagodite fokus ručno.