Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Slike se automatski snimaju.

  • Kada je [Smile Shutter] postavljen na [Dual Capture] ili [Always On], slike se automatski snimaju kada proizvod prepozna osmijeh.