Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Nije moguće reproducirati fotografije.

  • Nećete moći reproducirati fotografije ako ste promijenili naziv datoteke ili mape ili uređivali podatke na računalu. (U tom slučaju naziv datoteke treperi). Ne radi se o kvaru.