Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Na sličici se prikazuje ikona.

  • Baza podataka slika može se oštetiti. Provjerite datoteku baze podataka odabirom - [Setup] - [Media Settings] - [Repair Img. DB F.] - medij za snimanje. Ako se još uvijek pojavljuje, obrišite sliku s .
  • može se pojaviti na slici snimljenoj na drugim uređajima, uređenoj na računalu, itd.
  • Isključili ste adapter izmjenične struje ili komplet baterija dok je ikona medija za snimanje u gornjem desnom uglu ekrana bila upaljena ili prije nego se pristupna lampa ugasila nakon snimanja. To može oštetiti vaše podatke o slikama i prikazuje se .