Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Tijekom reprodukcije ne čuje se zvuk ili se čuje vrlo tiho.

  • Pojačajte jačinu zvuka.