Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Ne pojavljuje se bežična pristupna točka na koju se želite povezati.

  • Ovisno o uvjetima signala, bežična pristupna točka se ne prikazuje na proizvodu. Pomaknite proizvod bliže bežičnoj pristupnoj točki.
  • Ovisno o njenim postavkama, bežična pristupna točka se ne prikazuje na ovom proizvodu. Pogledajte priručnik s uputama za bežičnu pristupnu točku da biste odabrali točne postavke.