Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

[WPS Push] ne radi.

  • [WPS Push] možda neće raditi ovisno o postavkama pristupne točke. Potvrdite lozinku i SSID bežične pristupne točke da biste postavili [Access point settings].