Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

[Ctrl with Smartphone], [Send to Smartphone], [Send to Computer] ili [View on TV] završava prerano.

  • Ako je razina baterije niska, [Ctrl with Smartphone], [Send to Smartphone], [Send to Computer] ili [View on TV] može prerano završiti. Napunite komplet baterija prije upotrebe.