Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

NFC veza ne radi.

  • Promijenite položaj kompatibilnog uređaja da biste smanjili udaljenost između (N oznaka) na pametnom telefonu i (N oznaka) na proizvodu.

    Ako ovo ne riješi problem, pomaknite pametni telefon za nekoliko milimetara ili maknite pametni telefon od proizvoda, pričekajte više od 10 sekundi i ponovno ih međusobno dotaknite.

  • Proizvod je u načinu rada [Airplane Mode]. Postavite [Airplane Mode] na ]Off].
  • Provjerite da je pametni telefon spreman za komunikaciju. Pojedinosti potražite u priručniku s uputama za pametni telefon.
  • Nemojte stavljati metalne proizvode osim pametnog telefona blizu (N oznake) na proizvodu.
  • Nemojte istovremeno dodirivati (N oznaku) na proizvodu s dva ili više pametnih telefona.
  • Ako je na pametnom telefonu pokrenuta druga aplikacija koja upotrebljava NFC funkciju, zatvorite je.