Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Pokazni filmovi ne mogu se obrisati. (modeli s unutarnjom memorijom)

  • Isključite zaštitu podataka i obrišite ih.