Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Ni slika ni zvuk se ne reproduciraju na spojenom TV-u.

  • Slike se ne šalju iz HDMI OUT priključka ako su u slikama snimljeni signali zaštite autorskih prava.