Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Slika se prikazuje izobličeno na TV-u zaslona 4:3.

  • Događa se kad se pregledavaju slike na TV-u zaslona 4:3. Postavite odgovarajući [TV Type] i reproducirajte slike.