Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Crne linije pojavljuju se na vrhu i dnu LCD monitora TV-a sa zaslonom 4:3.

  • Događa se kad se pregledavaju slike na TV-u zaslona 4:3. Ne radi se o kvaru.