Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Računalo ne prepoznaje ovaj proizvod.

  • Isključite sve USB uređaje iz USB priključaka računala osim proizvoda, tipkovnice i miša.
  • Isključite ugrađeni USB kabel iz računala, ponovno pokrenite računalo te ponovno spojite računalo i proizvod.
  • Kad su ugrađeni USB kabel i Multi/Mikro USB priključak proizvoda spojeni istodobno na vanjske uređaje, odspojite onaj koji nije spojen na računalo.