Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Odabir stavki na LCD zaslonu

Odaberite stavke na LCD zaslonu pomoću višestrukog birača.

  1. Pomaknite višestruki birač prema /// da biste odabrali željenu stavku.
  2. Pritisnite sredinu višestrukog birača da biste završili odabir.