Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Očekivano vrijeme snimanja filmova i broj fotografija koje se mogu snimiti na memorijske kartice