Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Brzina prijenosa u bitovima za pojedini način snimanja