Ta emot RDS-sändningar (endast modeller i Europa och Asien-Stillahavsområdet)

Mottagaren har stöd för RDS (Radio Data System), en tjänst som innebär att FM-radiokanaler (*) kan sända ytterligare information tillsammans med den vanliga programsignalen. Mottagaren har flera praktiska RDS-funktioner, som visning av programtjänstnamn.

* Alla FM-kanaler erbjuder inte RDS-tjänster, och alla har heller inte samma typ av tjänster. Om du inte känner till vilka RDS-tjänster som finns i ditt område, kan du kontakta dina lokala radiokanaler om du vill veta mer.

  1. Välj [Listen] - [FM] på startmenyn.
  2. Välj en kanal.

    När du ställer in en kanal som sänder RDS-data, visas programtjänstens namn i teckenfönstret.

Obs!

  • RDS kanske inte fungerar korrekt om kanalen du ställer in inte sänder någon RDS-signal eller om signalstyrkan är för svag.
  • Vissa bokstäver som kan visas på tv-skärmen kan inte att visas i teckenfönstret.

Tips

  • Du kan kontrollera frekvensen när programtjänstens namn visas, genom att trycka på DISPLAY upprepade gånger.