Förinställa FM-radiokanaler

Du kan lagra upp till 30 FM-kanaler som favoritkanaler.

 1. Välj [Listen] - [FM] på startmenyn.

  FM-skärmen visas.

 2. Ställ in radiokanalen som du vill förinställa.
 3. Tryck på MEMORY.
 4. Tryck på PRESET +/– för att välja en förvalssiffra.
 5. Tryck på MEMORY igen.

  Stationen lagras under den valda förvalssiffran.

 6. Upprepa steg 1 till 4 för att lagra fler kanaler.

  Du kan lagra kanaler med följande förvalssiffror:

  • FM-bandet: FM 1 till FM 30

FM-skärm

A: Frekvensindikation

Visar frekvensen för kanalen som kanalväljaren tar emot.

B: Förinställd kanal

Visar den förvalssiffra som du har valt.