Χρησιμοποιήστε αυτό το εγχειρίδιο εάν αντιμετωπίζετε τυχόν προβλήματα ή έχετε απορίες σχετικά με τη συσκευή σας.