โปรดใช้คู่มือฉบับนี้เมื่อคุณพบปัญหาใด ๆ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ