ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการใช้งานลำโพง

เนื้อหาที่ได้รับการอ้างอิงในคู่มือการใช้งานได้รับการอธิบายไว้อย่างละเอียดในลิงก์ต่อไปนี้