ระบบเครื่องเสียงส่วนบุคคลSRS-X11

วิธีการใช้งาน

เริ่มใช้งาน

ข้อมูลทั่วไป

ชิ้นส่วนและการใช้งาน

ชิ้นส่วนที่ให้มา

แหล่งพลังงาน

การสร้างการเชื่อมต่อ

BLUETOOTH

เครื่องเสียงแบบพกพา เป็นต้น (AUDIO IN)

การฟังเพลง

อุปกรณ์ BLUETOOTH

ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง

เครื่องเสียงแบบพกพา เป็นต้น (AUDIO IN)

สายโทรศัพท์

สายโทรศัพท์

ข้อมูล

เกี่ยวกับไฟแสดงต่างๆ

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

เครื่องหมายการค้า

เว็บไซต์งานบริการ