ระบบเครื่องเสียงส่วนบุคคลSRS-X11

การแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหา

ลำโพง

แหล่งจ่ายไฟ

เสียง

BLUETOOTH

การจับคู่

การเชื่อมต่อด้วย One Touch (NFC)

ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง

สายโทรศัพท์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รีเซ็ต