Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X2

Laitteen musiikin kuuntelu BLUETOOTH-yhteyden kautta

Voit kuunnella BLUETOOTH-laitteen musiikkia ja käyttää sitä BLUETOOTH-yhteyden kautta, jos se tukee seuraavia BLUETOOTH-profiileja.

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

  Mahdollistaa korkealaatuisen audiosisällön kuuntelun langattomasti.

 • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

  Mahdollistaa BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuuden säätämisen.

Toiminnot voivat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Tutustu myös BLUETOOTH-laitteen mukana tulleisiin käyttöohjeisiin.

 1. Yhdistä kaiutin BLUETOOTH-laitteeseen.

  (BLUETOOTH) -ilmaisin palaa, kun BLUETOOTH-yhteyttä muodostetaan.

 2. Käynnistä toisto BLUETOOTH-laitteessa ja säädä äänenvoimakkuus.

  Säädä BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuus kohtuulliselle tasolle.

 3. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla VOL (äänenvoimakkuus) –/+ -painikkeita.

  Kun painat VOL (äänenvoimakkuus) –/+ -painikkeita, (virta) -ilmaisin vilkkuu kerran vihreänä.

Vihje

 • Kun säädät äänenvoimakkuuden maksimiin tai minimiin, (virta) -ilmaisin vilkkuu kolme kertaa.
 • Jos kaiutinta käytetään suurella äänenvoimakkuudella, liitä se pistorasiaan. Varmista myös, ettei CHARGE-ilmaisin vilku.
 • BLUETOOTH-laitteesta riippuen voidaan joutua säätämään yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta tai sen äänilähdön asetusta.

Huomautus

 • Jos yhteysedellytykset ovat huonot, BLUETOOTH-laite voi reagoida väärin kaiuttimen toimintoihin.
 • Kun liität kannettava audiolaitteen jne. kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään samalla, kun musiikkia kuunnellaan BLUETOOTH-yhteyden kautta, kaiutin vaihtaa automaattisesti AUDIO IN -tilaan. Tässä tapauksessa BLUETOOTH-laitteen ääntä ei toisteta (BLUETOOTH-yhteyttä ei katkaista). Kun jälleen kuuntelet ääntä BLUETOOTH-laitteesta, irrota kannettava audiolaite jne. kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.