Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X2

BLUETOOTH-valmiustilatoiminnon käyttäminen

Kun BLUETOOTH-valmiustilatoiminto on kytketty päälle, kaiuttimen virta kytketään päälle automaattisesti, kun käytetään BLUETOOTH-laitetta, ja BLUETOOTH-yhteys muodostetaan.

Huomioi seuraavat asiat ennen kaiuttimen käyttöä: 

 • BLUETOOTH-valmiustilatoiminto voidaan asettaa vain silloin, kun kaiutin on liitetty pistorasiaan USB-verkkolaitteen kautta. Kun kaiutinta käytetään pelkästään sisäisellä akulla, BLUETOOTH-valmiustilatoiminto ei ole käytettävissä.
 • Jos laiteparitietoja ei ole tallennettu kaiuttimeen, esimerkiksi kun kaiutin toimitetaan tehtaalta, kaiutin ei siirry BLUETOOTH-valmiustilaan.
 1. Liitä kaiutin pistorasiaan.
 2. Kytke virta kaiuttimeen.

  (virta) -ilmaisin syttyy vihreänä.

 3. Paina (virta) -painiketta 4 sekunnin ajan, kunnes (virta) -ilmaisin syttyy oranssina.

  Kaiuttimen virta katkaistaan ja se siirtyy BLUETOOTH-valmiustilaan.

  Jos muodostat yhteyden kaiuttimeen BLUETOOTH-laitteesta, kaiuttimen virta kytketään päälle automaattisesti ja se käynnistää BLUETOOTH-yhteyden.

BLUETOOTH-valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä

Suorita uudelleen edellä olevat vaiheet 1 ja 2 ja paina (virta) -painiketta yli 4 sekuntia, kunnes (virta) -ilmaisin sammuu. BLUETOOTH-valmiustilatoiminto on nyt pois päältä ja kaiuttimen virta katkaistaan.