Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X2

Puhelun vastaanottaminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja BLUETOOTH -matkapuhelimella, joka tukee BLUETOOTH -profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile), BLUETOOTH-yhteyden kautta.

 • Jos BLUETOOTH-matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-yhteyttä, valitse asetukseksi HFP.
 • Toiminnot voivat vaihdella BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen. Tutustu matkapuhelimen mukana tulleisiin käyttöohjeisiin.

Tietoja soittoäänestä

Saapuvan puhelun yhteydessä kaiuttimesta kuuluu soittoääni.

Soittoääni vaihtelee seuraavasti BLUETOOTH-matkapuhelimestasi riippuen.

 • Kaiuttimeen asetettu soittoääni
 • BLUETOOTH-matkapuhelimeen asetettu soittoääni
 • BLUETOOTH-matkapuhelimeen ainoastaan BLUETOOTH-yhteyttä varten asetettu soittoääni
 1. Yhdistä kaiutin BLUETOOTH-matkapuhelimeen.

  (BLUETOOTH) -ilmaisin palaa, kun BLUETOOTH-yhteyttä muodostetaan.

 2. Paina (soitto) -painiketta, kun saadaan puhelu.

  Puhu kaiuttimen mikrofoniin.

  Kun saat puhelun, toisto keskeytyy ja kaiuttimesta kuuluu soittoääni.

  Jos soittoääntä ei kuulu kaiuttimesta
  • Kaiutin ei ehkä muodosta yhteyttä BLUETOOTH-matkapuhelimeen HFP- tai HSP-yhteydellä. Tarkista yhteyden tila BLUETOOTH -matkapuhelimesta.
  • Kytke soittolaite kaiuttimeen painamalla (soitto) -painiketta noin 2 sekunnin ajan.
 3. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla VOL (äänenvoimakkuus) –/+ -painikkeita.

  Kun painat VOL (äänenvoimakkuus) –/+ -painikkeita, (virta) -ilmaisin vilkkuu kerran vihreänä.

  Kun painat VOL (äänenvoimakkuus) –/+ -painikkeita alhaisimmalla tai suurimmalla tasolla, (virta) -ilmaisin vilkkuu kolme kertaa vihreänä.

 4. Lopeta puhelu painamalla (soitto) -painiketta.

  Jos kuuntelit musiikkia saadessasi puhelun, toisto jatkuu puhelun päätyttyä.

Vihje

 • Joissakin BLUETOOTH-matkapuhelimessa luurikäyttö on etusijalla, kun saadaan puhelu. Jos käytetään HFP- tai HSP-yhteyttä, puhu kaiuttimeen painamalla (soitto) -painiketta noin 2 sekuntia tai käytä BLUETOOTH-matkapuhelinta.
 • Jos säädät kaiuttimen äänenvoimakkuutta silloin, kun et puhu puhelimeen, säädetään toiston äänenvoimakkuutta.
 • Jos soittaja ei kuule ääntäsi tai se kuuluu erittäin heikosti, puhu suorempaa kaiuttimen mikrofoniin.
 • Puhelun aikana äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös BLUETOOTH-matkapuhelimella.

Huomautus

 • Puhelun aikana ääntä toistetaan ainoastaan vasemmasta kaiuttimesta. 
 • BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen toisto ei ehkä keskeydy, kun saadaan puhelu.
 • Käytä BLUETOOTH-matkapuhelinta vähintään 50 cm päässä kaiuttimesta. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos kaiutin ja BLUETOOTH-matkapuhelin ovat liian lähellä toisiaan.